Informacja o projekcie dla uczestników:

.

Projekt „Otwórz się na rynek pracy! Śląskie Twoim miejscem rozwoju!”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.


Uczestnikiem może być osoba:

·       w wieku od 18 do 29 lat

·       nie pracuje

·       nie uczy się w trybie stacjonarnym (mogą być uczniowie i studenci zaoczni)

·       mieszka na terenie woj. śląskiego

·       wykształcenie – max. matura

Oferujemy szkolenia zawodowe: Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC zakończone certyfikacją TÜV .

Przed przystąpieniem do kursu uczestnik jest zobowiązany wziąć udział w doradztwie zawodowym (2 godz.).

Kurs trwa 60 godzin.


Zobacz program szkolenia


Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Po zakończonym kursie uczestnik zobowiązany jest podjęć pracę związaną z kursem.Szkolenia odbywają się w budynku "B" Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

ul. 3-go Maja 95

Zabrze

Po zaznaczeniu pola - "Nie jestem robotem" proszę o ponowne naciśnięcie przycisku "WYŚLIJ ZGŁOSZENIE"