Cel Kursu

Certyfikaty


Profil uczestnika kursu

Kurs skierowany jest zarówno do osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu związanego z obróbką skrawaniem jak również dla osób zawiązanych już z branżą ale chcących pogłębić i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.


Forma kursu

Kurs przeprowadzany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych na terenie Centrum Edukacyjno - Technologicznym HAAS.

Centrum wyposażone jest w nowe o zaawansowanej  technologii obrabiarki produkcyjne firmy HAAS na których przeprowadzane są zajęcia praktyczne. Programowanie bezpośrednie obrabiarek prowadzone jest za pomocą sterowania technologicznego FANUC - jednego z najpopularniejszych sterowań stosowanych w przemyśle.

Materiał przedmiotów obrabianych stosowanych na szkoleniu to stal lub aluminium.

Uczestnicy naszych kursów nie są biernymi obserwatorami czynności wykonywanych przez prowadzących zajęcia praktyczne na obrabiarkach. Zależy nam aby osoby szkolone w jak największym stopniu samodzielnie obsługiwały obrabiarki CNC.

Prowadzący zajęcia to osoby o wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie obsługi i programowania obrabiarek.

Jesteśmy przede wszystkim praktykami.


Cel kursu

Technologia obróbki skrawaniem i programowanie obrabiarek jest złożonym procesem.

Po szkoleniu nabędziesz niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych do tworzenia procesów technologicznych związanych z obróbką skrawaniem:

- umiejętność czytania maszynowego rysunku technicznego,

- odpowiedni dobór narzędzi i parametrów skrawania,

- prawidłowe mocowanie przedmiotu obrabianego,

- opracowanie optymalnej strategii obróbki,

- tworzenie programu NC i jego edycja dla obrabiarek sterowanych numerycznie:  tokarki i frezarki,

- metrologia - pomiar kontrolny wykonanych elementów za pomocą narzędzi pomiarowych,

- praktyczne zastosowanie sterowników HEIDENHAIN i Sinumerik.

Naszym celem jest kompleksowe przygotowanie osób biorących udział w kursach do pracy w branży obróbki skrawaniem. Biorąc pod uwagę fakt szerokiego zastosowania innych rodzajów sterowań w programie szkolenia zawarte jest również programowanie technologiczne HEIDENHAIN i Sinumerik. Tym samym uczestnicy po kursie stają się bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Obrabiarki


Obrabiarki na których przeprowadzamy szkolenia są  nowymi obrabiarkami produkcyjnymi firmy HAAS ze sterowaniem Fanuc.

st10_1jpg

vf3jpg


Certyfikaty


Szkolenie zakończone jest egzaminem praktycznym.

Uczestnicy kursu, którzy z wynikiem pozytywnym zaliczą egzamin otrzymają:

1. Imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu w języku:

              - polskim,

              - angielskim,

              - niemieckim.

2. Kartę słuchacza, oceniające indywidualne osiągnięcia.

3. Zaświadczenie zgodnie z wymogami określonymi w §71 ustęp 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja                 2014r.  w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667).


Certyfikacja TÜV


Uczestnicy naszych kursów mają możliwość zdobycia Certyfikatu TÜV wydawanego przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska, potwierdzającą zdobytą wiedzę na naszych szkoleniach.

Certyfikacja jest dobrowolna i uwarunkowana zdanym egzaminem wewnętrznym kończącym dane szkolenie.

Uzyskanie Certyfikatu TÜV wiąże się z dodatkową opłatą