Program kursu zawodowego w wymiarze 80h z modułem CAM


Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC z modułem CAM


Kurs zawodowy Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych umiejętności i kwalifikacji w zakresie:

  • czytania rysunku technicznego
  • mocowania elementu obrabianego na obrabiarce
  • doboru narzędzi i parametrów obróbki
  • strategii obróbki
  • obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie:

        - tokarki CNC

        - frezarki CNC

  • programowania obrabiarek CNC
  • projektowanie procesów technologicznych w środowisku CAM dla frezowania
  • obróbki elementów na podstawie rysunku technicznego
  • wykonywanie pomiaru kontrolnego obrobionych elementów za pomocą narzędzi pomiarowych.


Kurs realizowany jest w systemie tygodniowym - ciągłym.

Grupy max. 8 osób.

Szkolenie realizowane jest niezależnie od ilości uczestników.

Czas trwania kursu – 8 dni / 80h po 10h dziennie.

Godziny zajęć: 8.00 - 18.00

Cena promocyjna – 3000 zł.


Szkolenia odbywają się w budynku "B" Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

ul. 3-go Maja 95

Zabrze

Cena kursu obejmuje:

     - realizację programu szkoleniowego,

    - materiały szkoleniowe,    

    - przerwy kawowe.Pobierz szczegółowy plan kursu

Zajęcia praktyczne dotyczące obróbki tokarskiej odbywają się na centrum tokarskim HAAS ST-20Y

Sterowanie – ISO/FANUC

Zajęcia praktyczne dotyczące obróbki frezarskiej odbywają się na 3-osiowym pionowym centrum obróbczym HAAS VF3

Sterowanie – ISO/FANUC

Moduł CAM prowadzony jest w systemie programowania technologicznego - SOLIDWORKS CAM

Szczegółowy plan kursuDzień I

Wprowadzenie do technologii CNC

Godziny zajęć 8.00 - 18.00

Treść szkolenia

Teoria

Praktyka

BHP na stanowisku pracy

 

0,5 h

---

Wiadomości teoretyczne dotyczące:

- rysunku technicznego,

- sposobu mocowania przedmiotu obrabianego,

- doboru narzędzi i parametrów,

- układu osi na tokarce i frezarce.

3,5 h

---

Zapoznanie z przestrzenią roboczą obrabiarek:

- pulpit sterowniczy,

- uzbrojenie obrabiarki,

- zapoznanie się z ruchami w osiach.

 

---

 

 

3 h

Charakterystyczne punkty odniesienia w przestrzeni obrabiarki:

- punkt zerowy maszyny,

- punkt zerowy narzędzi,

- punkt zerowy detalu,

- punkt referencyjny.

 

---

1 h

Namierzanie punktów zerowych dla:

- narzędzi,

- obrabianego detalu.

 

---

2 h

Suma godzin szkoleniowych.

4 h

6 h
Dzień II

Programowanie technologiczne - tokarka

Godziny zajęć 8.00 - 18.00

Treść szkolenia

Teoria

Praktyka

Podstawy programowania w standardzie ISO:

- struktura programu NC,

- funkcje przygotowawcze „G”,

- funkcje pomocnicze „M”, „S”, „T”, „F”,

Programowanie we współrzędnych:

- absolutnych,

- inkrementalnych.

Kompensacja promienia narzędzia.

Obróbka zgrubna i wykańczająca.

Programowanie w standardzie ISO dla wybranych elementów.

Opis konturu z zastosowaniem poznanych funkcji.

 

2 h

4 h

 

Zajęcia praktyczne na tokarce:

 

- programowanie bezpośrednie obrabiarki produkcyjnej                

  HAAS w systemie programowania technologicznego

FANUC,

 

- przygotowanie obrabiarki do pracy.

 

 

---

 

4 h

Suma godzin szkoleniowych.

2 h

8 h
Dzień III

Zajęcia praktyczne na tokarce

Godziny zajęć 8.00 - 18.00


Treść szkolenia

Teoria

Praktyka

Zajęcia praktyczne na tokarce:

- przygotowanie obrabiarki do pracy,

 

- programowanie bezpośrednie obrabiarki produkcyjnej                

  HAAS w systemie programowania technologicznego

FANUC.

 

Programowanie z wykorzystaniem cykli obróbczych dla:

- toczenia kształtowego,

- wiercenia,

- gwintowania.

Obróbka elementów na tokarce z zastosowaniem poznanych

Cykli obróbczych i ułatwień programowych,

- wykonywanie pomiaru kontrolnego wykonywanych elementów za pomocą

narzędzi pomiarowych.

 

---

10 h

Suma godzin szkoleniowych.

---

10 hDzień IV

Zajęcia praktyczne na tokarce

Godziny zajęć 8.00 - 18.00


Treść szkolenia

Teoria

Praktyka

Zajęcia praktyczne na tokarce:

- przygotowanie obrabiarki do pracy,

 

- programowanie bezpośrednie obrabiarki produkcyjnej                

  HAAS w systemie programowania technologicznego

FANUC.

 

Programowanie z wykorzystaniem cykli obróbczych dla:

- toczenia kształtowego,

- wiercenia,

- gwintowania.

Obróbka elementów na tokarce z zastosowaniem poznanych

Cykli obróbczych i ułatwień programowych,

- wykonywanie pomiaru kontrolnego wykonywanych elementów za pomocą

narzędzi pomiarowych.

 

---

 

10 h

Suma godzin szkoleniowych.

---

10 hDzień V

Programowanie technologiczne - frezarka

Godziny zajęć 8.00 - 18.00


Treść szkolenia

Teoria

Praktyka

Programowanie bezpośrednie obrabiarki produkcyjnej                

HAAS w systemie programowania technologicznego

FANUC, dla operacji frezarskich :

- struktura programu NC,

- funkcje przygotowawcze „G”,

- funkcje pomocnicze „M”, „S”, „T”, „F”.

 

---

2 h

 

Programowanie dla wybranych detali w systemie programowania technologicznego FANUC:

- kompensacja promienia narzędzia,

- programowanie z wykorzystaniem funkcji kompensacji promienia narzędzia.

 

 

---

 

3 h

 

Programowanie z wykorzystaniem cykli obróbczych dla:

- wiercenia,

- gwintowania,

- frezowania.

 

---

 

5 h

Suma godzin szkoleniowych.

---

10 hDzień VI

Zajęcia praktyczne na frezarce

Godziny zajęć 8.00 - 18.00


Treść szkolenia

Teoria

Praktyka

Zajęcia praktyczne na frezarce:

 

- przygotowanie obrabiarki do pracy,

- programowanie bezpośrednie obrabiarki produkcyjnej                

  HAAS w systemie programowania technologicznego

FANUC.

- obróbka elementów na frezarce z zastosowaniem   poznanych cykli obróbczych.

- wykonywanie pomiaru kontrolnego wykonywanych elementów za pomocą narzędzi pomiarowych.

Opracowanie technologii dla obróbki wybranych elementów:

- strategia obróbki,

- dobór narzędzi i parametrów,

- programowanie z wykorzystaniem cykli obróbczych,

- powtórzenia części programów i zasady stosowania podprogramów.

   

---

10 h

Suma godzin szkoleniowych.

---

10 h


Dzień VII

Projektowanie procesów technologicznych w środowisku CAM dla frezarki

Godziny zajęć 8.00 - 18.00

Treść szkolenia

Teoria

Praktyka

Omówienie interfejsu użytkownika.

Definiowanie maszyny i półfabrykatu.

Definicja technologii obróbczej – etapy:

    – rozpoznawanie własności i generowanie operacji,

    – definiowanie bazy programu i generowanie ścieżek,

    – symulacja,          

    – generowanie G-kodu.

Interaktywne wstawianie własności 2,5 osi:

    – rodzaje własności (otwory, planowanie, kieszenie, rowki, dodania, wcięcia).

    – obróbka otworów, otwory wielostopniowe (wiercenie).

Omówienie operacji 2,5 osi:

    – rodzaje operacji,

    – zmiana parametrów operacji i narzędzia,

    – uwzględnienie zamocowań – pominięcia obszaru.

Gwintowanie:

    – wstawianie własności gwintowania,

    – dodawanie własnego gwintu,

    – automatyczne rozpoznanie gwintu przez mapowanie.

---

10 h

Suma godzin szkoleniowych.

---

10 hDzień VIII

Projektowanie procesów technologicznych w środowisku CAM dla frezarki

Egzamin

Godziny zajęć 8.00 - 18.00


Treść szkolenia

Teoria

Praktyka

 

Selektywne obrabianie powierzchni:

    – obszar obejmowania i pominięcia.

Obróbka z uwzględnieniem tolerancji.

Definiowanie własności wielopowierzchniowych

    – obróbka zgrubna 3D – odsunięcie obszaru

    – obróbka wykańczająca 3D – Poziom Z oraz płaski  

      obszar.

Dostosowanie technologicznej bazy wiedzy

    – dodawanie i modyfikacja: maszyn, własnych strategii i

      narzędzi

---

7 h

 

Egzamin końcowy - praktyczny

 

 

---

 

3 h

Suma godzin szkoleniowych.

---

10 h