Program kursu zawodowego - obróbka wieloosiowa dla toczenia i frezowania


Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC


Kurs zawodowy Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych umiejętności i kwalifikacji w zakresie:

  • mocowania elementu obrabianego na obrabiarce
  • doboru narzędzi i parametrów obróbki
  • strategii obróbki
  • obsługi obrabiarek wieloosiowych:

        - tokarki CNC

        - frezarki CNC

  • programowania obrabiarek CNC w wymiarze wieloosiowym
      - tokarki CNC - 3 + 1
      - frezarki CNC 3 + 2

  • projektowanie procesów technologii wieloosiowej w środowisku CAM dla frezowania
  • obróbki elementów na podstawie rysunku technicznego
  • wykonywanie pomiaru kontrolnego obrobionych elementów za pomocą narzędzi pomiarowych.


Kurs realizowany jest w systemie tygodniowym - ciągłym.

Grupy max. 8 osób.

Szkolenie realizowane jest niezależnie od ilości uczestników.

Czas trwania kursu – 5 dni / 50h po 10h dziennie.

Godziny zajęć: 8.00 - 18.00

Cena promocyjna – 3500 zł.


Szkolenia odbywają się w budynku "B" Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

ul. 3-go Maja 95

Zabrze

Cena kursu obejmuje:

     - realizację programu szkoleniowego,

    - materiały szkoleniowe,    

    - przerwy kawowe.

Zajęcia praktyczne dotyczące obróbki tokarskiej odbywają się na centrum tokarskim HAAS ST-20Y

Sterowanie – ISO/FANUC

Zajęcia praktyczne dotyczące obróbki frezarskiej odbywają się na 5-osiowym pionowym centrum obróbczym HAAS UMC 

Sterowanie – ISO/FANUC

Moduł CAM prowadzony jest w systemie programowania technologicznego - SOLIDWORKS CAM

Szczegółowy plan kursu


Dzień I

Wprowadzenie do obróbki wieloosiowej

Godziny zajęć 8.00 - 18.00

Treść szkolenia

Teoria

Praktyka

BHP na stanowisku pracy

 

Wiadomości teoretyczne dotyczące:

– sposobu mocowania przedmiotu obrabianego,

– układu osi dodatkowych (obrotowych) na tokarce i frezarce.

 

Zapoznanie z przestrzenią roboczą obrabiarek:                               

– pulpit sterowniczy,

– zapoznanie się z ruchami w osiach.   

Charakterystyczne punkty odniesienia w przestrzeni obrabiarki:  

– punkt zerowy detalu 

       Dynamic Work Offsets (DWO) – dynamiczny punkt odniesienie

       Tool Center Point Control (TCPC) – środek narzędzia w                                                                          panelu sterowniczym   

     

Namierzanie punktów zerowych dla:

– obrabianego detalu

0.5 h

 
      2.5 h 

         ---
         ---           ---

             

---


           ---

         3.0 h
         2.0 h           2.0 h

Suma godzin szkoleniowych                                                           

         3.0 h            7.0 hDzień II

Programowanie technologiczne - tokarka wieloosiowa 3+1

Godziny zajęć 8.00 - 18.00

Treść szkolenia

Teoria

Praktyka

Programowanie tokarki wieloosiowej :

- programowanie obróbki elementów w konfiguracji osi 3+1 

---

6 h

- programowanie bezpośrednie obrabiarki produkcyjnej                

  HAAS w systemie programowania technologicznego

FANUC,

Zajęcia praktyczne na tokarce:  

- przygotowanie obrabiarki do pracy,
- wykonanie obróbki elementów.

 

   ---

  4 h

Suma godzin szkoleniowych.

     ---

   10 h
Dzień III

Programowanie technologiczne - frezarka 5-osiowa

Godziny zajęć 8.00 - 18.00


Treść szkolenia

Teoria

Praktyka

Programowanie frezarki wieloosiowej: 

- programowanie obróbki elementów w konfiguracji osi 3+2

- programowanie bezpośrednie obrabiarki produkcyjnej                

  HAAS w systemie programowania technologicznego

FANUC,

Zajęcia praktyczne na frezarce:  

- przygotowanie obrabiarki do pracy,
- wykonanie obróbki elementów.

       ---        10 h

Suma godzin szkoleniowych.

  ---

10 hDzień IV

Zajęcia praktyczne na frezarce

Programowanie w środowisku CAM

Godziny zajęć 8.00 - 18.00


Treść szkolenia

Teoria

Praktyka

Zajęcia praktyczne na frezarce 5- osiowej:


- programowanie bezpośrednie obrabiarki produkcyjnej                

  HAAS w systemie programowania technologicznego

FANUC.

- przygotowanie obrabiarki do pracy,

- obróbka elementów na frezarce. 

Wprowadzenie do programowanie w przestrzeni CAM.


   

---

10 h

Suma godzin szkoleniowych.

---

10 h


Dzień V

Projektowanie procesów technologicznych w środowisku CAM dla frezarki 5-osiowej 

Godziny zajęć 8.00 - 18.00

Treść szkolenia

Teoria

Praktyka

Programowanie w przestrzeni CAM:

Omówienie interfejsu użytkownika.

Definiowanie maszyny i półfabrykatu.

Definicja technologii obróbczej – etapy:

    – rozpoznawanie własności i generowanie operacji,

    – definiowanie bazy programu i generowanie ścieżek,

    – symulacja,          

    – generowanie G-kodu.


Programowanie z wykorzystaniem punktów odniesienia DWO i TCPC


---

10 h

Suma godzin szkoleniowych.

---

10 h