Osobom, które brały udział w naszych kursach umożliwiamy udział w bezpłatnych warsztatach CNC które odbywają się cyklicznie dwa razy w miesiącu. Warsztaty pozwalają na ugruntowanie jak i rozszerzenie wiedzy zdobytej na kursie.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wysłanie formularza zgłoszeniowego.