Zgłoszenie na kurs Operator – Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC w wybranym przez Państwa

terminie zostało przyjęte.

Potwierdzenie zostanie wysłane na Państwa adres mailowy.
 

Szkolenia odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, ul. 3-go Maja 95, budynek "B".